porno porno seyret Xhamster porno porno izle porno izle hepsibahis

Pereira'dan büyük atak Fener'de neler değişecek?

Son haftalarda gelen kötü sonuçların ardından Pereira yeni bir eylem planı ile geliyor.
Bu haber 2015-10-08 15:20:37 eklenmiş ve 1330 kez görüntülenmiştir.

Son haftalarda kötü sonuçların alınmasının ardından  Pereira yeni bir eylem planı ile geliyor. 

İşte o program:

 

- Orta alanda pas akışı hızlanacak

 

- Oyun mesafesi 40 metreye inecek

 

- Savunma hücumda başlayacak

 

- Takım olgusu kuvvetlendirilecek

 

Fe­ner­bah­çe­’de tek­nik di­rek­tör Vi­tor Pe­re­ira, hem lig­de hem de Av­ru­pa are­na­sın­da üst üs­te alı­nan kö­tü so­nuç­la­rın ar­dın­dan ta­kı­mı için ye­ni bir dö­ne­min ka­pı­sı­nı ara­lı­yor. Sa­man­dı­ra­’da yar­dım­cı­la­rıy­la bir­lik­te son maç­la­rı ay­rın­tı­lı ola­rak ana­liz eden Por­te­kiz­li ça­lış­tı­rı­cı, ta­kım­da­ki so­run­la­rı tek tek tes­pit ede­rek ye­ni bir ça­lış­ma prog­ra­mı ha­zır­la­dı. Bu­na gö­re; se­zon ba­şın­dan be­ri or­ta sa­ha­da hız­lı ve akı­cı oyun bek­len­ti­sin­de olan Pe­re­ira, id­man­lar­da ön­ce­lik­li ola­rak bu hu­su­sa ağır­lık ve­re­cek. Oyun­cu­lar­dan to­pu ayak­la­rın­da az tut­ma­la­rı ve ola­bil­di­ğin­ce kı­sa sü­re­de hü­cum ala­nı­na ak­tar­ma­la­rı is­te­ne­cek.

 

"Oyun mesafesi kısalmalı"

 

Ay­rı­ca ta­kı­mın alan da- ­ralt­ma­da sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı ve oyu­nu 55-60 met­re­de oy­na­dı­ğı tes­pi­tin­de bu­lu­nan Pe­re­ira bu me­sa­fe­nin 40 met­re­ye çe­kil­me­si için özel ça­lış­ma­lar yap­tı­ra­cak. Bu du­ru­mun ta­kım sa­vun­ma­sı­na da olum­lu kat­kı ya­pa­ca­ğını dü­şü­nen genç ça­lış­tı­rı­cı hü­cum oyun­cu­la­rı­na da ile­ri­de ra­ki­be bas­kı kur­ma­la­rı­nı ve böy­le­ce sa­vun­ma­ oyuncularına ge­ri dö­nüş­ler­de za­man ka­zan­dır­ma­ları­nı öğüt­le­ye­cek.

 

Öte yan­dan futbol takımının te­mel so­ru­nu­nun men­tal ol­du­ğu­nu da ra­por­la­yan Pe­re­ira, id­man­lar­da kon­san­tras­yon ar­tı­rı­cı, eğlenceli  ça­lış­ma­lar yap­tır­ma­yı plan­lı­yor. Bu­nun ta­kım ol­gu­su­nun ka­za­nıl­ma­sı açı­sın­dan büyük önem­ taşıdığını dü­şü­nü­yor.


ETİKETLER : pereira fenerbahçe kötü sonuçlar fener yeni düzen
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer SPOR haberleri

Yazarlar

En çok okunanlar

Gazete Manşetleri

Hürriyet Gazetesi
Sabah Gazetesi
© Copyright 2013 HaberSonsaniye.com. Tm haklar sakldr. Bu site Gazi SOFT haber yazlm alt yaps ile yaplmtr.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Trafik Kazaları
SPOR
Fenerbahce
Galatasaray
Beşiktaş
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA
TEKNOLOJİ
Teknoloji Haberleri